Baza wiedzy

Import równoległy – ang. Parallel trade, Parallel distributionjest to zgodna z prawem forma obrotu towarami (produktami leczniczymi) polegająca na sprowadzaniu do Polski produktów leczniczych, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Produkty lecznicze, które mogą być sprowadzane w ramach importu równoległego muszą:

  • posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwie, z którego są sprowadzane
  • posiadać pozwolenie na import równoległy/dystrybucję równoległą

Aby można było wprowadzić do obrotu w danym kraju lek z importu równoległego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na import /dystrybucję równoległą.

Pozwolenie na import / dystrybucję równoległą dokument wydany przez odpowiednie Agencje ds. rejestracji produktów, potwierdzający zarejestrowanie produktu w ramach importu równoległego, opisujący kraj importu, eksportu oraz sposób przepakowania produktu leczniczego.

Produkty z importu równoległego przed wprowadzeniem do obrotu w kraju docelowym są przepakowane w opakowania w języku jaki obowiązuje w kraju docelowym.

Proces przepakowania nie ma wpływu na właściwości terapeutyczne i bezpieczeństwo stosowania leku. Jest to proces, który nie ingeruje w opakowanie wewnętrzne leku. Pozostaje ono w nienaruszonej postaci, tzn. takiej, w jakiej zostało dopuszczone do obrotu w kraju źródłowym.

 

 

    Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
    Polityka Cookies